Algemeene Voorwaarden Artship
He, Jij! Voer je e-mail adres in en ontvang updates rechtstreeks in je inbox!

Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten

Deze algemene voorwaarden en privacy beleid (hierna afgekort tot algemene voorwaarden) zijn gesteld in het Nederlands en moeten in die taal worden geïnterpreteerd. Datum laatste wijziging: 22 januari 2018.
Door het gebruik te maken van een van de Artship website(s) gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Definities

 1. Artship is een marktplaats- en crowdfunding platform voor artiesten dat tot doel heeft om diensten te verkopen en te beheren.Artship is rechthebbende op de website, het logo, de naam en het concept van Artship. In het kader van deze algemene voorwaarden kan de website ook worden aangeduid als Artship.
 2. Cursus. Cursussen worden op verschillende locaties georganiseerd, gepromoot en onderwezen. Artship biedt creatieve cursussen voor alle doelgroepen. Een cursus bestaat uit een of meer lessen.
 3. Lessen. Een les is een eenmalig evenement in een cursus. Workshops en Masterclasses zijn een soort van les. Een les maakt altijd deel uit van een cursus.
 4. Lesruimte. Lesruimtes zijn de locaties waar cursussen worden gehouden. Gedurende een cursus kunnen lessen van lesruimte veranderen.
 5. Partner. Partners zijn gecertificeerde organisaties die lessen en evenementen in samenwerking en onder de Artship naam aanbieden.
 6. Deelnemer. Deelnemers zijn individuen die deelnemen aan cursus(sen) en / of personen die de website gebruiken. Deelnemers kunnen naast hun deelnemersstatus een tijdelijke kunstenaar status verkrijgen.
 7. Kunstenaar. Kunstenaars zijn deelnemers die verantwoordelijk zijn voor het geven van cursussen aan andere deelnemers met onder andere als doel het hebben van een creatieve inbreng.
 8. Docent. Docenten zijn kunstenaars die verantwoordelijk zijn voor het geven van cursussen.
 9. Winkeltegoed. Het winkeltegoed is een virtuele weergave van eventuele tegoeden die voor gebruikers van de Artship website(s) worden aangehouden. Winkeltegoed kan worden verdiend door lessen te geven of door het via een betaling op te hogen.
 10. Portemonnee. De portemonnee is een virtueel gedeelte van de website waar tegoeden worden aangehouden totdat ze zijn opgebruikt. Winkelkrediet toegevoegd aan de portemonnee kan niet worden gerestitueerd en kan niet worden overgedragen.
 11. Betaling. Betaling voor een cursus door middel van winkelkrediet uit de portemonnee van de deelnemer, betaald via de website of in de ruimte.
 12. Profiel. Profielen zijn digitale weergaven van de deelnemers die door een deelnemer zijn gemaakt en zijn verbonden met zijn of haar account. Profielen zijn zichtbaar voor derden.
 13. Account. Een account wordt door een deelnemer aangemaakt door zich te registreren bij Artship. Accounts staan deelnemers toe om gegevens te bekijken en te beheren: gewonnen tegoed, lesroosters, facturen, profiel en andere elementen van Artship.

Registratie en Account

Deelnemers gaan akkoord met het volgende:

 • Je verstrekt je echte namen en ware informatie. Alle verstrekte informatie is correct en actueel. Je kunt en zal geen account maken voor iemand anders dan jezelf. Je zult niet meer dan één profiel aanmaken. Als we je account deactiveren, dan maak je geen nieuw account aan zonder onze toestemming. Je zult je persoonlijke profiel niet gebruiken voor je eigen commerciële winst (zoals het verkopen van ruimte op het profiel). Je zult Artship niet gebruiken zonder toestemming van ouders of verzorgers als je jonger dan 16 jaar bent. Je zult Artship niet gebruiken als je wordt vervolgd of bent veroordeeld voor seksueel georiënteerde misdrijven. Je zult je contactgegevens correct en up-to-date houden. Je deelt je wachtwoord niet, geeft anderen geen toegang tot je account en je onthoud je van activiteiten die de veiligheid van je account in gevaar kunnen brengen.
 • " Je zult jouw account niet aan iemand overdragen zonder eerst onze schriftelijke toestemming te hebben gekregen. Je stemt ermee in dat alle informatie op jouw profiel toegankelijk is voor het publiek domein.
 • Inhoud
  • Voor inhoud die wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals foto's en video's, geef je ons expliciet de volgende toestemming: je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde (sub)-licentie om alle inhoud te gebruiken die je op de Artship website plaatst. Deze licentie eindigt door inhoud uit je account te verwijderen, tenzij je inhoud is gedeeld met derden welke niet tot verwijderen zijn overgegaan.
  • Als je inhoud of informatie via je profiel publiceert, betekent dit dat je toestemming tot het gebruik van deze informatie geeft en ook om die informatie aan jou te koppelen (dwz naam en profielfoto). Die toestemming wordt ook verleend aan mensen die geen relatie met Artship hebben.
  • We stellen je feedback of andere suggesties over Artship op prijs. Door feedback te geven, verleent je expliciet aan Artship het recht om je feedback te gebruiken zonder enige vorm van compensatie.
  • Je plaatst geen inhoud op het profiel van andere deelnemers en je onderneemt geen actie die de rechten van derden schenden of waardoor op een andere manier de wet wordt overtreden.
 • Veiligheid
  • Je zult geen ongeoorloofde commerciële communicatie (zoals spam) plaatsen op de website(s) van Artship. Je zult geen informatie van andere deelnemers verzamelen, of anderszins toegang proberen te krijgen tot Artship, al dan niet met behulp van geautomatiseerde middelen (zoals o.a. robots, spiders of scrapers). Je zult je niet bezighouden met onwettige multi-level marketing activiteiten zoals bijvoorbeeld een piramidespel. Je zult geen virussen of andere kwaadaardige code uploaden. Je vraagt geen aanmeldingsgegevens of toegang tot een account van iemand anders.
  • Je zult geen enkele deelnemer online of persoonlijk intimideren of lastigvallen. Je communiceert niet op een manier die hatelijk, bedreigend of pornografisch is ten opzichte van andere deelnemers; of die aanzet tot geweld; of waarin naaktbeelden worden gebruikt. Je zult Artship niet gebruiken om iets onwettig, misleidend, kwaadwillig of discriminerend te doen. Je zult niets doen dat de goede naam en werking van Artship zou kunnen belemmeren, overbelasten of aantasten zoals bijvoorbeeld een DoS-aanval. Je zult geen schendingen van deze algemene voorwaarden faciliteren of aanmoedigen.
 • Privacy
  • Artship verkoopt geen persoonlijke informatie aan derden. We behouden ons het recht voor om deelnemersinformatie in speciale gevallen te onthullen wanneer we redenen hebben om aan te nemen dat het vrijgeven van deze informatie nodig is om iemand te identificeren, te contacteren of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die ons (opzettelijk of onopzettelijk) letsel toebrengt of rechten of eigendom, andere deelnemers of iemand anders die schade kunnen ondervinden van die activiteiten. Dit omvat ons recht om informatie uit te wisselen met andere organisaties om ons te beschermen tegen fraude en om het kredietrisico te verminderen. We behouden ons ook het recht voor deelnemersinformatie vrij te geven wanneer we te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist. Informatie van deelnemers is over het algemeen een van de bedrijfsactiva die een rol spelen bij de verkoop van een bedrijf. In het geval dat Artship wordt verkocht of wordt overgedragen zullen alle (persoons)gegevens en de rechten daarop mee worden verkocht en/of overgedragen.
  • We verzamelen gegevens van verschillende deelnemers voor interne processen en voor verbetering van de Artship-ervaring. We slaan registratiegegevens op zoals: naam, achternaam, e-mailadres, verjaardag, profielfoto, geslacht. We verzamelen informatie waarvan je hebt aangegeven dat je die je wilt delen, zoals van het plaatsen van een post, van een status update, van het uploaden van een foto, of van het commentaar geven op het verhaal van een vriend. Het omvat ook de informatie die je wilt delen over je communicatie met Artship, zoals wanneer je contact met ons opneemt via een e-mailadres, of wanneer je iets doet zoals wanneer je een vriend of een review toevoegt of als een klas of een docent liked.
   Je naam, profielfoto's, cover foto, geslacht, netwerken, gebruikersnaam en User ID worden net zo behandeld als alle andere gegevens waarvoor je hebt gekozen op die openbaar te maken. Je verjaardag stelt ons in staat om onderwerpen te tonen die passen bij je leeftijd en je te linken aan andere deelnemers in dezelfde leeftijdscategorie.
  • Wij stellen gegevens samen uit de informatie die we al van jou, je vrienden en anderen hebben, zodat wij je verschillende diensten en functies kunnen presenteren. Zo kunnen we bijvoorbeeld nieuwe vrienden voorstellen, interessante inhoud voor je nieuws feed laten zien, of suggesties doen om mensen of foto's te taggen. Ook kunnen huidige locatie met GPS en andere locatie-informatie laten zien en de informatie die we over je hebben te combineren met personen en interessante gebeurtenissen in jouw buurt. We kunnen ook gegevens die we over jou hebben met elkaar gegevens moet elkaar in verband brengen om je betere en meer relevante informatie te kunnen aanbieden.
   Alle profielinformatie is alleen zichtbaar voor de andere deelnemers die ook een profiel hebben, tenzij je ervoor kiest om je profiel publiek toegankelijk te maken voor iedereen.

Deelname

Om deel te kunnen nemen aan Artship

 1. Om cursussen te volgen
  • Je moet betalen voor de cursus of elke les die je bijwoont in de vorm van winkelkrediet of geldelijke betaling voor elke reservering die je doet via de website voorafgaand aan het bijwonen van les.
  • Deelnemers kunnen vóór de les opwarmen in de ruimte onder de voorwaarde dat ze andere deelnemers of de leraar niet storen en/of afleiden.
  • Deelnemers die duidelijk niet op het niveau van de klas zitten, kunnen gevraagd worden om de klas te verlaten. Ze kunnen een teruggave van het winkelkrediet krijgen nadat ze contact hebben opgenomen met Artship.
  • Deelnemers zijn verplicht om passende kleding te dragen.
  • Mobiele telefoons en andere mobiele apparaten moeten worden uitgeschakeld of in de vliegtuigmodus worden gezet.
  • Eten en drinken zijn verboden in de ruimte, tenzij expliciet anders vermeld.
  • Lichaamscrème en oliën of haarproducten die de deelnemers gebruiken, kunnen op de vloer achterblijven nadat men op de vloer is geweest. Je kunt daardoor de vloer voor de deelnemers in de volgende lessen glibberig maken. Mocht je genoemde producten willen gebruiken, bescherm jezelf dan adequaat zodat er geen contact met de vloer kan ontstaan.
  • Deelnemers worden gevraagd om te allen tijde de instructies van Artship- medewerkers, partnerpersoneel, ruimtemedewerkers en kunstenaars op te volgen. Als u dit niet doet, kan dit resulteren in een weigering tot het verder volgen van lessen of verwijdering van Artship.
  • Artship behoudt zich het recht voor om personen zonder terugbetaling uit te sluiten van het bijwonen van lessen en cursussen in gevallen waarin sprake is van bijvoorbeeld te laat komen en/of andere overtreding(en) van deze algemene voorwaarden.
 2. Als een kunstenaar
  • Je moet eerst een aanvraag om les te geven indienen door je te registreren in de sectie: 'partner worden' af te ronden. Artship behoudt zich het recht voor om op elk moment een verzoek te weigeren of de status van een kunstenaar of docent te verwijderen. Pas nadat Artship een verzoek met een e-mailbevestiging heeft bevestigd, gelden de volgende rechten en verplichtingen voor de deelnemer en verandert de status tijdelijk in 'kunstenaar'.
 3. Als docent
  • Ben je iemand die lesgeeft op een gebied waarin hij/zij is opgeleid en/of professioneel actief is.
  • Artship is zich bewust van de beginnersstatus van sommige van zijn leraren. We verwachten dat leraren hun best zullen doen in een bepaalde cursus zo goed mogelijk te geven.
  • Een docent moet tenminste 15 minuten voorafgaand aan de start van zijn/haar les op de locatie aanwezig zijn. De leraar moet er van tevoren voor zorgen dat hij/zij zichzelf online of in persoon heeft geïnformeerd over aspecten van de ruimte, zoals soort vloer, grootte van de ruimte, beschikbare muziekinstallatie en alles wat van invloed kan zijn op de gegeven les of cursus en de prestaties van de deelnemers en de leraar tijdens de les. De leraar moet de verzamelde informatie gebruiken om zichzelf voor te bereiden om in te spelen op de verzamelde informatie om ervoor te zorgen dat de klas niet negatief wordt beïnvloed door omstandigheden die voorkomen hadden kunnen worden.
  • Voor en tijdens de les volgt de leraar de handleiding en instructies die hem per mail worden toegestuurd en alle informatie die op de website wordt gegeven. De docent die een cursus geeft bevestigt op de hoogte te zijn van alle regelingen die daarvoor binnen Artship en/of de lesruimte gelden en ziet af van elke recht om Artship of de verhuurder van de lesruimte aan te spreken op grond van onbekendheid met de voorwaarden.
  • Artship betaalt leraren uit te betalen door hun winkelkrediet navenant op te hogen. Artship behoudt zich het recht om uitbetaling te weigeren als Artship van mening is dat de leraar de Artship-voorwaarden, deze algemene voorwaarden inbegrepen, in welke vorm dan ook heeft geschonden. Voor elke geldelijk betaling van Artship geldt dat aan alle relevante en geldende belastingwetten moet worden voldaan. Docenten moeten alle benodigde documentatie verstrekken voordat een betaling kan worden gedaan.
  • Eventuele eigendomsrechten van gebruikt lesmateriaal dat toebehoort aan een docent blijven te allen tijde bij de docent.
 4. Aanvaarding van risico's
  • De deelnemer gaat ermee akkoord dat een cursus o.a. aerobic, weerstandsoefening en stretching oefeningen kan omvatten. De deelnemer realiseert zich dat deelname aan deze activiteiten het risico op letsel en zelfs de mogelijkheid van overlijden inhoudt. Bovendien bevestigt de deelnemer dat hij/zij vrijwillig betrokken is bij deze activiteiten. De deelnemer kiest zelf voor het niveau van fysieke betrokkenheid en/of het risico van dat niveau en is als enige verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen. De deelnemer gaat ermee akkoord dat Artship op geen enkele manier verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele schade, letsel of fataliteit.

Betaling, belastingen en terugbetalingsbeleid

 • Artship accepteert de volgende vormen van betaling: creditcards, debetkaarten, betalingen via incasso en via bankrekening. Als er een creditcard of debetkaart of incasso voor een transactie wordt gebruikt kan Artship vooraf goedkeuring vragen van een bedrag ter hoogte van het bedrag van de gekozen cursus (bestelling). De facturatie gebeurt op het ogenblik van of tot 10 dagen na de transactie. Je bestelling kan worden gefactureerd in delen binnen één aankoop sessie. In dat geval worden er meerdere bestellingen getoond op het bestelformulier.
 • Aankoop van een abonnement resulteert automatisch in terugkerende transacties met een door jou gekozen betalingsmethode totdat deze volgens de daarvoor geldende regels wordt geannuleerd.
 • Je verklaart dat je voor alle diensten die je via Artship aankoopt zult betalen en dat Artship je creditcard, debetkaart of bankrekening mag debiteren voor alle diensten die je hebt gekocht alsmede voor alle eventuele bijkomende bedragen (inclusief belastingen en kosten, indien van toepassing). Je bent verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle lesgelden en eventuele kosten en voor het verstrekken van geldige creditcard, debetkaart of bankgegevens zodat betalingen geëffectueerd kunnen worden. Alle bedragen worden gefactureerd en afgeschreven op de door jou en je profiel aangegeven manier. Die gegevens kun je zelf wijzigen, indien gewenst, via het daarvoor bestemde online gedeelte van de website. Houd er rekening mee dat eventuele wijzigingen tot tijdelijke onderbreking van het betalingsproces kan leiden.
 • Je totaalprijs omvat de prijs van de aangekochte diensten plus eventuele toepasselijke belastingen (van kracht op de dag van aankoop).
 • Je hebt het recht een bestelling zonder opgaaf van reden kosteloos te annuleren zolang nog geen betaling heeft plaatsgevonden en/of tot 14 dagen na de bestelling. Annulering is in ieder geval onmogelijk als een cursus eenmaal gestart is.
 • Totdat een bestelling is gedaan, behouden we ons het recht voor prijzen voor producten die op enig moment worden aangeboden, te wijzigen en bieden we geen prijsbescherming of terugbetalingen in het geval van een prijsvermindering of promotie-aanbieding na de aankoop.
 • Indien technische problemen onze prestatie onmogelijk maken of onredelijk vertragen, kan, bij uitsluiting van iedere andere vorm van compensatie, Artship ervoor kiezen om een vervangende dienst aan te bieden of restitutie van het betaalde bedrag
 • 1-Click-Betaling is een handige functie waarmee je een aankoop via Artship kunt realiseren middels een enkele klik. Bij het openen van Artship op elk apparaat wordt de 1-Click-Betaling geactiveerd door een standaard betaalmethode in te stellen. Wanneer 1-Click-Betaling wordt geactiveerd door te klikken of tikken op de knop Koop of Betaal nu, wordt de betaalstroom geactiveerd en voltooien transacties zich zonder enige verdere stappen.
 • Artship behoudt zich het recht voor lessen of cursussen te annuleren wanneer er te weinig reserveringen of als er zich onverwachte omstandigheden voordoen. In dergelijke situaties zal Artship het betaalde bedrag als winkeltegoed terugstorten in de portemonnee van de deelnemers zodat dit gebruikt kan worden voor een andere dienst of cursus.

Klachtenprocedure

 • Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld en besproken met het management. Indien nodig kunnen de franchisemanagers worden geraadpleegd of zelfs de adviesraad. Afhankelijk van de aard van de klacht kan Artship overwegen verdere stappen te nemen. Indien nodig zullen we de klacht binnen vier weken verwijzen naar een objectieve derde partij Mr. Birgitte D. Peters (Telefoonnummer +31 (0) 6 22 55 04 16), zelfstandig bemiddelaar en juridisch business mediator, kan worden geraadpleegd voor beroep. Haar vonnis is bindend. De zaak wordt dan binnen vier weken afgehandeld. In het geval dat de klacht verder moet worden onderzocht, wordt de deelnemer geïnformeerd met betrekking tot de voorwaarden en redenen. Artship archiveert klachten voor een jaar.
 • Klachten kunnen worden gestuurd naar [email protected].

Wijzigingen in deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden en het privacy beleid kunnen van tijd tot tijd wijzigen. We zullen je van materiële wijzigingen op de hoogte houden door het plaatsen van een bericht op de homepage van onze website(s). In dit bericht zal worden aangegeven dat deze algemene voorwaarden zijn bijgewerkt. Wijzigingen worden ook aangegeven door het veranderen van de "Laatst Gewijzigd" datum bovenaan deze voorwaarden. We moedigen je aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Door na eventuele wijzigingen van de voorwaarden onze websites te blijven gebruiken stemt u in met de gewijzigde voorwaarden.

3rd party licenses